Otisk

Informace podle § 5 TMG:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Kontakt:

E-mail: patrick@101places.de

Kontaktujte nás prosím e-mailem. Na dotazy odpovíme co nejrychleji.

Daň z přidané hodnoty:

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE251359457

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV:

Patrick Kühne
Kolpingstr. 12
04416 Markkleeberg

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete v právním upozornění výše.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o telemédiích) a obecnými právními předpisy odpovědní za vlastní obsah těchto stránek. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není rozumné bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme.

cs_CZCS